FEDERAL LPG: Home
Hata
  • XML Parsing Error at 1:2438. Error 9: Invalid character

F?RMAMIZ HAKKINDA

e-Posta Yazdır PDF

Bursa LPG, Bursa LPG Atiker, LPG Bursa, Atiker, LPG Fiyatlar?, LPG Tanklar?, LPG S?ral? Sistem Bursa, Lpg Dönü?üm Bursa, LPG S?ral? Sistem Bursa, LPG Atiker Bursa, LPG Dönü?üm, Atiker Bursa Fiyat, LPG Tank Fiyatlar? Bursa, Lpg Bursa, Lpg Bursa Fiyatlar?, Lpg Firmalar?, Lpg Fiyatlar?, Otogaz Bursa, Lpg Ürünleri, Lpg ?lanlar?, Lpg Sanayi, Lpg Sektörü, ALFA ROMEO, AUDI, BMW, CADILLAC, CHERY, CHEVROLET, CHRYSLER, CITROEN, DACIA, DAEWOO, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, IKCO, JEEP, KIA, LADA, LAND ROVER, LINCOLN, MAZDA, MERCEDES, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, PROTON, RENAULT, SEAT, SKODA, SUZUK?, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO

Bursa Federal LPG Otogaz Sistemleri ve Atiker Marmara Bölge Distrübütörü Federal Otogaz LPG Firmas? 1999 Y?l?nda kurulmu? ve Bursa'da Otogaz ve LPG sektöründe hizmet vermeye ba?lam??t?r. Firmam?z, Atiker LPG s?ral? otogaz sistemleri Bursa ve Bursa yetkili bayiili?i ve Güney Marmara bölge distribütörlü?ü yapmaktad?r.

Federal LPG Otogaz kuruldu?undan bu gün müessesemiz, mü?terileri ve bayilerine en iyi hizmet ve teknik dan??manl??? verebilmek için yurt içinde ve yurt d???nda gerçekle?tirilen tüm; seminer, e?itim ve uygulama programlar?na kat?larak kazand??? bilgi ve tecrübelerini bayi ve mü?terileri ile payla?arak büyümeyi hedeflemektir.

Federal LPG Otogaz Firmas? olarak Kurulu? ve hizmet amac?m?z, oto gaz sektöründeki lider markalar ve sarf malzemeleri bir arada bulundurup, yurt genelinde oto gaz servis ve sat?? noktalar?na, ilkeli, kaliteli, temiz ve dürüst bir hizmet anlay??? ile bayi mü?terileri a??na en h?zl? ve en hesapl? ?ekilde hizmet sunmakt?r.

Federal LPG Oto Gaz Bursa büyümeyi sektörün ihtiyaçlar?na paralel bir ?ekilde, yenilikleri an?nda uygulamalar?na aktararak devam ettirmektedir. Bu do?rultuda; SGI (s?ral? Gaz Enjeksiyon) sisteminde bulunan markalar?n tüm kit ve yedek parçalar? sat???, teknik ve e?itim deste?ini sunmakta, bunun yan?nda do?rudan nihai kullan?c? araçlar?n?n sorunlar? ve bu sorunlar?n muhtemel sebepleri sa?l?kl? bir ?ekilde test edilerek, mü?terilerle diyaloglar halinde uzun süren Ar-Ge çal??malar? sonucunda mü?terimizi memnun edecek, Federal 5 Gaz Analiz Cihaz? ve Autoboss ar?za tespit cihazlar?n?n mü?teri ve bayilerimizin menfaatleri do?rultusunda hizmete sunmakla iftihar duymaktay?z.

Ba?l?ca Ürünlerimiz:

- LPG - S?ral? Otogaz Sistemleri
- LPG - Venturi Otogaz Sistemleri
- LPG - Sistem Ekipmanlar?
- LPG - Sistem Yedek Parçalar?
- LPG TANK - Tanklar
- LPG TANK - Tank Ekipmanlar?
- CNG - Sistem Ekipmanlar?


LPG Faydalar?:

LPG Yüksek Oktan Say?s?na Sahiptir
LPG Normal benzine ve süper benzine oranla LPG daha yüksek oktan say?s?na sahiptir; bu sayede motordaki yanma daha düzenli olur, motorun verimi artar. Yüksek verim sa?lar.

LPG Di?erine Oranla Motorlar?n Daha Sessiz Çal??mas?n? Sa?lar
Karbüratöre ve enjektöre gaz halinde geldi?inden motor daha sessiz ve titre?imsiz çal???r. Sesi önler.

LPG Motoru Temiz Tutar Ve Ömrünü Uzat?r
Asit ve karbon art??? b?rakmad???ndan motorun ömrü uzar ve daima rahat çal???r.

LPG Güvenlidir
LPG kullan?lan araçlardaki donan?m ve depolar di?erlerine nazaran çok daha dayan?kl? malzemelerden üretildi?i için daha güvenlidir.

LPG Çevre Dostudur
LPG kullanan araçlar atmosfere daha az miktarda zararl? gaz b?rak?r. Bu da bizler için solunacak daha temiz bir hava ve daha ye?il bir çevre demektir.

Google Kelime Bulutu: Firmam?z, Bursa LPG, Bursa LPG Atiker, LPG Bursa, Atiker, LPG Fiyatlar?, LPG Tanklar?, LPG S?ral? Sistem Bursa, Lpg Dönü?üm Bursa, LPG S?ral? Sistem Bursa, LPG Atiker Bursa, LPG Dönü?üm, Atiker Bursa Fiyat, LPG Tank Fiyatlar? Bursa, Lpg Bursa, Lpg Bursa Fiyatlar?, Lpg Firmalar?, Lpg Fiyatlar?, Otogaz Bursa, Lpg Ürünleri, Lpg ?lanlar?, Lpg Sanayi, Lpg Sektörü

 

V?DEO-1

V?DEO-2

V?DEO-3

V?DEO-4

ONL?NE Z?YARETÇ?LER

Şu anda 19 konuk Ã§evrimiçi